G-YX6P6H2JM6

Amerika

Med Amerika tenker jeg på hele det Amerikanske kontinentet. Mer reising på det amerikanske kontinentet må nok vente litt.