G-YX6P6H2JM6
Borgen Peyrepertuse i Aude
Languedoc

Pays des Cathares

Borger og festninger i Katarenes land

Den gamle, religiøse «sekten» holdt til i et ganske uframkommelige hjørnet av Frankrike. Men ble likevel utryddet. Vi finner spor av katarene i hele Languedoc fra Albi og Carcassonne og helt til Pyreneene.

Scroll down for English.

Rene og kyske

Navnet katar kommer fra katharos, ren. De anså seg som rene eller gode kristne. I moderne språk er imidlertid navnet katar opprinnelsen til ordet kjetter. Ettertiden var tydeligvis ikke nådige med dem.

Château de Quéribus. De ligger så øde til og så tett integrert i fjellet at det kan være vanskelig å få øye på dem!

Katarer var en kristen sekt i senmiddelalderen. Trossamfunnet var særlig utbredt i det sørlige Frankrike og det nordlige Italia fra ca. år 1000.

Katarene ønsket å gå tilbake til det opprinnelige kristne budskapet om perfeksjon, fattigdom og preken. Prinsippet om to guder, den ene god og den andre ond, sto sentralt i katarenes trossystem.

Frihet fra jordisk gods

De trodde på flere guder, men tilba bare én. De hevdet at jorda og all materie var ond. Menneskene måtte slippe fri fra materien. Den guden som beskrives i Det gamle testamentet var Satan selv. Dette ble tydeligvis ikke tatt godt imot av datidens kristne.

Château de Puilaurens

Katarene vant tilhengere flere steder i Frankrike, også innen adelen. De ble etter hvert møtt med sterk motstand fra den katolske kirke. De fikk likevel lov til å fortsette en god stund uten begrensninger lokalt.

Utbredt i Languedoc

På 1100-tallet ble katarismen sterkt utbredt i områdene i Sør-Frankrike. Det var særlig greven Raymond Roger Trencavel (1185–1209) som beskyttet katarene i sine landområder. Det var der de ble kjent som albigensere, etter byen Albi.

Château d’Arques

For å slippe unna forfølgelse, flyktet de etter hvert til fjelltopper og utilgjengelige steder. Med støtte fra adelen hadde de mulighet til å søke tilflukt i borger og festninger på utilgjengelige steder.

Forfulgt av Paven

Paven og katolikkene så til å begynne med gjennom fingrene med katarenes aktiviteter. Etter hvert ble imidlertid bevegelsen ansett som en så stor fare for den katolske kirke, at pave Innocentius III beordret militær makt satt inn mot katarene og deres fører, grev Raymond.

Château de Peyrepertuse
Château de Peyrepertuse

Paven erklærte i juli 1209 hellig krig mot dem etter å ha erklært katarene som satanister. Denne krigen ble kalt albigenserkorstoget. Korstogshæren inntok Béziers og massakrert 20 000 innbyggerne.

Massakre i Carcassonne

Deretter tvang Simon de Montfort innbyggerne i Carcassonne til å overgi seg 15. august 1209. Det skjedde etter to ukers beleiring av byen. Da hadde nesten alle innbyggerne kommet seg unna gjennom underjordiske ganger og gjemt seg i skogene rundt.

Av de gjenværende 500 innbyggere (gamle, syke, barn), fikk hundre mennesker lov til å forlate byen. Nakne, «kun medbringende sine synders last». De øvrige 400 ble brent eller hengt.

Carcassonne
Carcassonne

Drep dem alle!

Ifølge historien, stammer et kjent sitat fra forfølgelsen av katarene.

Legenden forteller at da byen Béziers ble inntatt 22. juli 1209 ble abbeden Arnaud Amaury spurt om hvordan man skulle skjelne mellom katolikker og katarer. Da skal han ha svart Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius!

«Drep dem alle, for Gud kjenner sine»

Abbed Arnaud Amaury

Sympatisk fyr!

I løpet av noen år ble det lokale adelskapet fratatt sine stillinger og kunne derfor ikke lenger beskytte katarene. De ble enten drept eller tvunget til omvendelse under trusler om dødsstraff.

Peyrepertuse

Borger og slott

I moderne tid kan man bruke katarenes historie som guide for å reise rundt i området. Man kan besøke flotte borger og ruiner spredd utover et relativt lite område. Mange ligger på spektakulære steder og krever sitt av besøkende. Dersom du ikke har ikke høydeskrekk eller er dårlig til beins, er de absolutt verdt et besøk!

Hvis du leser fransk, kan du lese mer om katar-ruiner her. Eller du kan bare se på de fine bildene!

Munkene som holdt til i Abbaye de Fontfroide støttet paven i kampen mot katarene. Les mer om klosteret her.

Her er en liste over de ti vakreste slottene.

Peyrepertuse

Katarene i kulturen

Min franske favorittartist Francis Cabrel har skrevet en sang om katarene, Les Chevaliers Cathares. Sangen er inspirert av kunst langs motorveien mellom Narbonne og Carcassonne. Den skal forestille 3 katarer og du kan se bilde av kunsten her.

Jeg har blitt anbefalt disse bøkene, men har ikke fått lest dem ennå:

Den norske forfatteren Sissel Lange-Nielsen har latt seg inspirere av katarene. Romantrilogien Under fiskenes tegn handler om korstogstiden.

Bøkene er basert på de faktiske historiske begivenhetene, og grev Raimond Roger Trencavel er blant de sentrale personene i trilogien.

Trilogien består av de tre bindene Korstog (1978), Gralen (1980) og Bålet (1982).
In the footsteps of the Cathars – English

The old “sect” called the cathars kept to the south corner of France, in a quite rugged area. They sought refuge on mountain tops, but ended up with being eradicated.

The name cathar has it’s origin from the greek word kataros, meaing pure. They percieved themselves as pure and clean. Their goal was to to go back to the ascetic lifestyle of the original christianity of perfection, poverty and preaching.

They were especially active in northern Italy and southern France from the year 1000 and into the 13th century.

They were left alone for almost 200 years before the Pope and the catholics eventually saw them as a threat.

Crucade

The Pope declared a holy war against the cathars in July 1209. He called the cathars satanists as a mean to justify his crucade. That is quite ironic, since the Cathars thought that the god described in the old testament, was the Devil himself. They believed that the earth and all matter was evil.

Holy soldiers took Béziers and massacred 20 000 inhabitants. Later they were also chased out of Carcassonne, the few that were not killed.

It is said that an Abbot was asked how the soldiers could tell the cathars from the catholics. His answer was: Kill them all, God will recognize his own.

In the beginning, a lot of nobles supported the kathars and let them stay in castles and fortresses on remote and unaccessible places. After the massacres, these nobles were stripped of their titles and lost their properties.

Plenty of these ruins are still left to be visited. You can use guides to travel in the footsteps of the cathars. That will bring you to some spectacular places around Aude and Pyrénées-Orientales.

The monks in the monastery Abbaye de Fontfroide supported the Pope in his battle against the cathars. Read more about the wonderful abbey here.

Skifertak på tårnene i Carcassonne
Carcassonne

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *